2694a101d1177f883cc0a4513d589bProjektledarutbildning

Lär dig mer om praktisk projektledning. Sätt fokus på hela processen och lär dig de olika stegen som behövs för att driva ett projekt till framgång. Genom Framfots projektledarutbildning lär du dig använda modeller, målsättningar och verktyg som stöd i arbetet. Tillsammans går vi genom hela processen, från plan till genomförande. Med fokus på bland annat hur man ställer upp en projektplan.

Projektplan

Med hjälp av en projektplan får du som projektledare chansen att förbereda dig för ett framgångsrikt genomförande av ditt uppdrag. Du försäkrar dig om att alla vet vad de ska göra, vad målet är, vilka resurser och befogenheter som finns tillgängliga till projektet.

Genom vår utbildning får du en klar bild av hela processen, från början till slut.

Kursen innehåller:

  • Projektmodellen
  • Projektets startfas
  • Avsluta projektet
  • Budget och ekonomi i projekt
  • Praktiska övningar med eget praktikfall

För att säkerställa din kunskapsnivå låter vi dig genomföra en kompetensinventering online innan kursen börjar.

Vi lär dig hantera alla delar i processen samt bygger upp en förståelse kring vad som skapar ett lyckat respektive misslyckat projekt.

När du gått vår kurs i projektledning hjälper vi dig att komma igång med funktionella online-verktyg.